Loading color scheme

Nejsou k dispozici žádné nadcházející události.

Nedostupný internet/ terminál na karty v areálu

Vážení návštěvníci areálu,

dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu plánované přeložky optického kabelu vyvolané stavbou „I/35 Liberec, most 35-024..2“ (rekonstrukce mostu) dojde k přerušení dodávky služeb internetu v níže uvedených termínech.

Nedostupná služba:                       Rekreační a sportovní areál Vesec

Termín zahájení prací:                   19.3.2022 v 8:00 hodin

Termín dokončení prací:               20.3.2022 v pozdních nočních hodinách

Obnovení služeb:                            neprodleně po dokončení prací, služby budou ověřeny

Po tuto dobu nebude možno využít platbu kartou v provozovně občerstvení v budově.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ SPRÁVA AREÁLU

Děkujeme návštěvníkům
areálu Vesec, že dodržují:

zákaz
volného
pobíhání
psů!