Loading color scheme

Bezpečnější provoz v Rekreačním a sportovním areálu Vesec

20220526133718
20220526133702
20220526131614
20220526125513
20220427132342
20220427132024

Od 25. 5. 2022 můžete v Rekreačním a sportovním areálu Vesec za hlavním mostem potkat mechanizaci, která pracuje na dosypávání krajnice komunikace ul. Dlouhá kamennou drtí, která je zároveň součástí in-linových tratí. Původní kamenná drť na krajnici byla vlivem dešťových srážek dlouhodobě vymílána. Správa areálu se tak rozhodla přistoupit k dosypání krajnice na úroveň asfaltového povrchu komunikace.

Dosypáním nové kamenné drti tak zároveň dojde k bezpečnějšímu vyhýbání vozidel na komunikaci, která je intenzivně využívána pro provoz nejen do areálu. Věříme, že tímto krokem dojde alespoň k částečnému zlepšení provozu na komunikaci vedoucí přes areál Vesec.

Zároveň si dovolujeme upozornit návštěvníky areálu, že krajnice neslouží jako parkovací pruh, jedná se pouze o vyhýbací místo. Děkujeme proto, že toto upozornění budete respektovat.

Správa areálu myslí také na bezpečnost návštěvníků pohybujících se v zelených plochách a proto byla dosypána kamenivem i odvodňovací rýha vedoucí ze svahu u trafostanice, jež slouží zejména k jejímu odvodnění.

V dalších dnech budeme postupně pokračovat nejen v dosypávání krajnice ale i v úpravách povrchu štěrkového parkoviště u správní budovy, kde dochází k pravidelnému vymílání štěrku deštěm a vznikají zde nevzhledné "lavory". Proto prosíme návštěvníky o trpělivost a hlavně zvýšenou opatrnost při vjezdu do areálu, snažíme se práce situovat tak, aby docházelo k co nejmenším omezení a prašnosti v areálu.

Děkujeme, že nám umožňujete zlepšovat prostředí areálu.

Vaše správa Rekreačního a sportovního areálu Vesec

Děkujeme návštěvníkům
areálu Vesec, že dodržují:

zákaz
volného
pobíhání
psů!