Loading color scheme

Drogy za volantem, přetížená vozidla, pokuty

V pondělí 28. srpna byla za účasti české a saské policie realizována další ze série speciálních dopravně bezpečnostních akcí, které jsou zaměřeny na společné potírání kriminality v oblasti komerční osobní i nákladní dopravy v Sasko – českém pohraničí. Rozsáhlých kontrol se kromě dopravních a cizineckých policistů z Krajského ředitelství policie Libereckého a Ústeckého kraje účastnili také policisté z dálničního oddělení z německého Bautzenu a také specializované složky Celní správy České republiky a Centra služeb pro silniční dopravu. 

V rámci společného projektu Projekty Krajského ředitelství policie Libereckého kraje - Policie České republiky započala od pondělních ranních hodin kontrola zejména nákladních automobilů a souprav určených pro přepravu nákladu v krajském městě. Přeshraniční projekt mezi saskou a českou policií, který byl realizován v rámci programu Interreg VA, funguje již od roku 2014 a jeho hlavními prioritami jsou zejména:

snížení nebezpečí v příhraničí, vycházejícího z komerční osobní a nákladní dopravy
zvýšení efektivity při dohledu nad dodržováním právních předpisů v dopravě na obou stranách hranice
minimalizace vážných dopravních nehod ve spojitosti s bojem s hlavními příčinami dopravních nehod a snížení zvláštních následků nehod vyvolaných nákladní dopravou
Dopravní policisté vybavení nejen standardními služebními vozidly, motocykly, ale také vozidly určenými pro skrytý dohled, odkláněli vytypované nákladní soupravy a vozidla z hlavního tahu protínajícího Liberec do veseckého kulturního a sportovního areálu. Zde byla připravena stanoviště určená pro kontrolu například váhových limitů, ale i technická zařízení určená pro kontrolu tachografů a palubních záznamových zařízení nebo také zázemí pro kontrolu technického stavu vozidel a sociálních předpisů. Dalším z velmi sofistikovaných zařízení, které bylo používáno především k odhalování pašovaného zboží při kontrolách nákladů, byl velkokapacitní rentgen Celní správy České republiky.

Během několika hodin jsme ve spolupráci s našimi kolegy zkontrolovali na 36 nákladních vozidel a jízdních souprav. Odhalili jsme 27 přestupků, přičemž 16 z nich bylo následně oznámeno správnímu orgánu. Více jak desítka z nich se týkala porušení zákonných norem a byla vyřešena příkazem na místě v celkové výši 24500 Kč. Z 16 oznámených případů správnímu orgánu se 7 skutků týkalo porušení sociálních předpisů, další 4 se týkaly neuspokojivého technického stavu vozidel. Mobilní váhy odhalily 3 přetížená vozidla a 2 z řidičů usedli za volant pod vlivem návykových látek. Využili jsme také institutu kaucí, prostřednictvím kterých jsme uložili v 5 případech kauce za bezmála 70tisíc korun.

Všem účastníkům silničního provozu děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho bezpečných kilometrů.

Děkujeme návštěvníkům
areálu Vesec, že dodržují:

zákaz
volného
pobíhání
psů!