Loading color scheme

Zimní provoz občerstvení v areálu

Vážení návštěvníci areálu, informujeme vás o úpravě otevírací doby občerstvení v Rekreačním a sportovním areálu Vesec po dobu zimního období tedy do 31. 3. 2021. Občerstvení pro vás bude otevřeno každý víkend tedy v sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hod, v pracovní dny bude občerstvení zavřeno.

Ukončení 1. etapy kácení dřevin v Rekreačním a sportovním areálu Vesec

1. etapa kácení poškozených dřevin v Rekreačním a sportovním areálu byla dokončena.
Odbor správy veřejného majetku dokončil 1. etapu kácení povolených dřevin v Rekreačním a sportovním areálu Vesec. Ve dne 17. a 18. 9. 2020 bylo pokáceno celkem 13ks dřevin - 11ks javoru, 1ks třešně, 1ks dubu. Všechny uvedené dřeviny měly sníženou či zbytkovou fyziologickou vitalitu. Biomechanická vitalita stromů byla vzhledem k souběhu defektů (tlakové větvení, rozsáhlé praskliny, dutiny, pokročilá hniloba, vyvětvení, parazitické dřevokazné houby) výrazně narušena a nebylo tak možno žádným způsobem tyto dřeviny ošetřit tak, aby mohly dále plnohodnotně žít. Provozní bezpečnost povolených dřevin byla silně snížená, u některých stromů až kritická a vzhledem k frekventovanosti komunikace ul. Dlouhá a velkému množství pohybujících se návštěvníků, zejména dětí, bylo nutno předmětné dřeviny pokácet v nejkratším možném termínu. V následujících dnech bude provedeno odborem správy veřejného majetku odfrézování pařezů a vytyčení míst pro novou náhradní výsadbu. Za pokácené dřeviny odbor správy veřejného majetku vysadí 20ks kultivaru javoru vhodného do alejových výsadeb v termínu do konce listopadu 2021.

Pohár ČR minikár - úvodní obrázek

Pohár ČR minikár

Zveme vás na další akci, která se uskuteční v našem areálu

Kácení rizikových dřevin v našem areálu - úvodní obrázek

Kácení rizikových dřevin v našem areálu

od čtvrtka 17. 9. 2020 v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí začne statutární město Liberec - odbor správy veřejného majetku provádět v 1. etapě rozsáhlé kácení dožilé aleje na pozemcích, jež jsou součástí Rekreačního a sportovního areálu Vesec. Na základě odborného posouzení bylo 13 ks dřevin v 1. etapě vyhodnoceno jako ve velmi špatném a výrazně narušeném zdravotním stavu. Kácení bude probíhat podél komunikace ul. Dlouhá v části od křižovatky s ul. K Sportovnímu Areálu k první lávce. V návaznosti na dopravní frekventovanost komunikace a vysokou návštěvnost Rekreačního a sportovního areálu je z důvodu bezpečnosti veřejnosti nutné dřeviny pokácet v nejkratším možném termínu. Na místě se budou pohybovat pracovníci odboru správy veřejného majetku s technikou provádějící samotné kácení a část parkoviště bude vyhrazena jako manipulační prostor. Komunikace bude průjezdná s omezením a prosíme účastníky silničního provozu a návštěvníky areálu o zvýšenou pozornost v předmětném úseku a respektování pokynů pracovníků odboru správy veřejného majetku. Náhradní výsadba 20ks javorů vhodných do alejových výsadeb bude jako kompenzace za ekologickou újmu provedena do konce listopadu 2021.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Správa areálu

 

Restrikce překazily Dětský den ve Vesci

 
Žádné dětské atrakce, ani napínavá exhibice bezpečnostních složek. Dětský den s SBD Sever, ČSOL a Libereckým krajem ve Vesci plánovaný na 12. září se letos v tradiční podobě neuskuteční. Celodenní program se zúží jen na omezenou vojenskou ukázku. „Vše ostatní jsme museli kvůli nastaveným restrikcím proti covidu odvolat. Museli bychom vytvořit sektory pro návštěvníky, což by bylo nekomfortní a poškodilo by to obvyklý pohodový ráz události,“ vysvětlil Petr Černý , ředitel SBD Sever.
 
Organizátoři, SBD Sever, Československá obce legionářské (ČSOL) a Liberecký kraj, vyčkávali s rozhodnutím do poslední chvíle a nastavené podmínky považují za diskriminační. „Příprava tak rozsáhlé akce představuje téměř roční práci,“ podotýká Černý. Rekonstrukce bitvy ze setkání spojenců na Labi, kterou k 75. výročí konce druhé světové války připravovanou více než stovkou legionářů a členů Military kluby, se ve Vesci nakonec uskuteční. Bude ale pouze v omezeném rozsahu a za všech platných hygienických nařízení tedy i s omezením počtu návštěvníků.
Tradici Dětských dnů s historickými vojenskými ukázkami zavedli legionáři spolu se Stavebním bytovým družstvem Sever před osmi lety. K jejich pořádání se postupně přidal Krajský úřad Libereckého kraje, ministerstvo obrany a město Liberec. Rodinný program přilákal do Vesce zpravidla kolem 10.000 návštěvníků.
Program dětského dne 12. září začne ve 13.00 a bitva samotná proběhne mezi 14.00 a 15.00

Informace pro návštěvníky

Vážení návštěvníci,

ve dnech 31. 8. 2020 a 1. 9. 2020 probíhají v areálu doúklidové práce po akci SPARTAN. Z technických důvodů je zavřeno i občerstvení dne 31. 8. 2020.
Děkujeme za pochopení

Správa areálu

Děkujeme návštěvníkům
areálu Vesec, že dodržují:

zákaz
volného
pobíhání
psů!