Loading color scheme

Vesecký areál má další novou výsadbu - úvodní obrázek

Vesecký areál má další novou výsadbu

Areál má nové stromy.
 

Areál Vesec se pyšní další novou výsadbou tentokrát 7ks jeřábů. Vzrostlé jeřáby pocházejí z Hančovy ulice, kde je plánovaná výstavba 5 nových bytových domů a stromy by tak musely ustoupit této výstavbě. Správa areálu se tak ve spolupráci s odborem životního prostředí a po dohodě se zástupcem vlastníka pozemku rozhodla přesadit vzrostlé jeřáby do veseckého areálu.

Číst více: Vesecký areál má další novou výsadbu
Ve veseckém areálu bude létat dron - úvodní obrázek

Ve veseckém areálu bude létat dron

Po veseckém areálu se v průběhu dubna bude pohybovat dron. 

Vážení návštěvníci areálu,

dovolujeme si vás informovat, že do konce měsíce dubna 2022 bude po areálu létat bezpilotní letoun neboli dron. Využití leteckého snímkování a mapování areálu dronem nám pomůže při tvorbě map, snímků a podkladových materiálů pro pasportizaci celého areálu a zároveň nám umožní zmapovat i obtížněji přístupná místa.

Lety dronem budou prováděny za vhodných klimatických podmínek většinou v dopoledních hodinách tak, abychom dodržovali odstup a minimalizovali obtěžování návštěvníků areálu a vlastníků nemovitostí sousedících s areálem.  

Děkujeme vám za pochopení

Správa areálu

Lom v areálu Vesec je dočasně uzavřen - úvodní obrázek

Lom v areálu Vesec je dočasně uzavřen

Vážení návštěvníci areálu,

vzhledem k tomu, že se nezadržitelně blíží sezóna grilování a opékání buřtů, dovolujeme si vás upozornit, že od 23. do 31. 3. 2022 probíhají v prostoru lomu v areálu přípravné práce na nastávající sezónu. Aktuálně zde probíhá kácení nebezpečně nakloněných dřevin, následovat bude renovace ohniště a generální úklid celého lomu. Děkujeme proto, že dodržíte zákaz vstupu v uvedeném období.

Jde o vaši bezpečnost !

Správa areálu

202203231321261
20220323132013
20220323131929

Nový provozní a návštěvní řád

Rekreační a sportovní areál Vesec má nový Provozní a návštěvní řád
Rada města Liberce na svém zasedání dne 15. 3. 2022 schválila nový Provozní a návštěvní řád Rekreačního a sportovního areálu Vesec. Při současné správě a provozu se uživatelé a návštěvníci Rekreačního a sportovního areálu Vesec řídili návštěvním a provozním řádem ze dne 1. 6. 2012, který však dosud nezohledňoval nikterak provoz in-line drah a lyžařských běžeckých tratí, ale obsahoval pouze základní závazná pravidla chování návštěvníků vstupujících do Rekreačního a sportovního areálu Vesec.
Nový Provozní a návštěvní řád tak zohledňuje nejen pravidla pro využití samotného areálu ale i pravidla pro využití  in-line drah a lyžařských běžeckých tratí. 
Věříme, že všichni uživatelé areálu budou k sobě navzájem tolerantní a ohleduplní a budou dodržovat pravidla Provozního a návštěvního řádu a zároveň věříme, že dojde k eliminaci bezohledného chování v podobě např. poškozování areálové zeleně, rozdělávání ohňů mimo určená místa, nedodržování směru jízdy na in-line drahách, vstupováním do upravených běžeckých lyžařských tratí, driftování atd.

Vážení uživatelé, děkujeme, že při vstupu do areálu dodržíte pravidla řádu a pomůžete nám tak náš areál udržovat čistý a upravený.

Správa areálu

Nedostupný internet/ terminál na karty v areálu

Vážení návštěvníci areálu,

dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu plánované přeložky optického kabelu vyvolané stavbou „I/35 Liberec, most 35-024..2“ (rekonstrukce mostu) dojde k přerušení dodávky služeb internetu v níže uvedených termínech.

Nedostupná služba:                       Rekreační a sportovní areál Vesec

Termín zahájení prací:                   19.3.2022 v 8:00 hodin

Termín dokončení prací:               20.3.2022 v pozdních nočních hodinách

Obnovení služeb:                            neprodleně po dokončení prací, služby budou ověřeny

Po tuto dobu nebude možno využít platbu kartou v provozovně občerstvení v budově.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ SPRÁVA AREÁLU

Areál Vesec má novou javorovou alej - úvodní obrázek

Areál Vesec má novou javorovou alej

Pokud chodíte za sportem či za procházkou do areálu ve Vesci, pak Vás přivítá nová alej.
V roce 2020 byla správa areálu odboru správy veřejného majetku nucena z důvodu bezpečnosti návštěvníků a uživatelů komunikace ul. Dlouhá v části před lávkou pokácet celkem 13ks dřevin a v části za lávkou 12ks dřevin, jejichž provozní bezpečnost byla silně snížená a u některých až kritická. Jako kompenzaci za pokácené dřeviny dle rozhodnutí odboru životního prostředí měl odbor správy veřejného majetku povinnost vysázet celkem 42ks dřevin v termínu do listopadu 2021

Číst více: Areál Vesec má novou javorovou alej

Děkujeme návštěvníkům
areálu Vesec, že dodržují:

zákaz
volného
pobíhání
psů!